Svenska Boxningsförbundet lämnade i augusti in tillståndsansökan tillsammans med AIBAs nya regler till Länsstyrelsen i Örebro/Kampsportsdelegationen för behandling och igår kom beslutet.

I beslutet går att läsa att Kampsportsdelegationen har lämnat tillstånd till SBF att t o m 30 september 2016 anordna matcher i olympisk boxning (matchboxning). Tillståndet gäller även för de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till SBF.
Tillståndet är dock förenat med två villkor:
1. Regel 22.1 AIBA Open Boxing Tävlingsregler (d v s boxning utan huvudskydd för herrseniorer) får endast tillämpas vid matcher där utövarna har kvalificerat sig för deltagande i SM.
2. Tävlingsläkaren ska ha möjlighet att avbryta en match då någon av deltagarna bedöms vara ur stånd att fortsätta. Detta ska ske genom att läkaren informerar ringdomaren som direkt ska stoppa matchen.

De nya reglerna som nu gäller finns att tillgå under under sidan Tävlingsarrangemang under menyalternativet Föreningsnytta.

Observera att SBF kommer att behöva omformulera dessa två regler utifrån de nya villkoren.