Tävlingsledare Kermith Fredriksson vill meddela vissa tillägg gällande anmälan till Olympic Goal 2024.

Bankgirot som står i inbjudan till Olympic Goal 2024 är felaktigt. Det bankgiro som gäller är följande: 287–0590. Vi behöver också kartlägga hur många ledare varje klubb skickar med till turneringen. Vänligen skicka ett mail till Kermith fredrikssontranare@hotmail.se med info om hur många ledare ni kommer med. Avanmälan gällande kost och logi skickar ni till Krongården (info@krongarden.comsenast 30 mars. Avanmäl era boxare i TA-systemet, samt meddela detta via mail till fredrikssontranare@hotmail.se. Det är bara de boxare som har personnr som kan avanmäla sig i TA-systemet.

Hälsningar,

Kermith Fredriksson