Ett förslag på tillägg i våra allmänna bestämmelser har godkänts av Kampsportsdelegationen. Tillägget gör det möjligt att genomföra Baltic Sea Youth Games nere i Skåne enligt plan.

Efter SBF:s  medicinska kommittés tillstyrkande har ett förslag på tillägg i våra Allmänna bestämmelser under rubriken Startbok, samt under regel A2.3.1.1 i våra tävlingsregler, godkänts av Länsstyrelsen i Örebro (Kampsportsdelegationen):

”Vid tävling under juli månad är det tillåtet att tävla på föregående säsongs licens under förutsättning att den årliga läkarundersökningen inte är äldre än ett år.”

Klicka här för att läsa de Allmänna bestämmelserna.

Regeln om 1 juli omnämns även i våra tävlingsregler under A2.3.1.1, klicka här för att öppna regelboken.

Under ”Startbok” och ”Tävlingslicens” på förstasidan i de Allmäna bestämmelserna står det att ”Läkarintyget skall vara utfärdat efter den 1 juli den säsong ansökan avser” samt att ”Licensen gäller för säsong, 1/7-30/6, oavsett när inbetalning sker”. Om en tävling ska genomföras den 1-3 juli (så är fallet i år) uppstår en omöjlighet, det går ju inte att utfärda ett läkarintyg och godkänna en startboksansökan efter att tävlingen har inletts…

Det godkända tillägget i regelverket gör det nu möjligt att genomföra Baltic Sea Youth Games utan att bryta mot våra egna regler.

Observera att tillägget som lyder ”Vid tävling under juli månad är det tillåtet att tävla på föregående säsongs licens under förutsättning att den årliga läkarundersökningen inte är äldre än ett år” inte innebär att en läkarundersökning genomförd under juni månad kan ligga till grund för en licens under säsongen 1 juli – 30 juni, regeln om att ”Läkarintyget skall vara utfärdat efter den 1 juli den säsong ansökan avser” står alltjämt kvar!