I enlighet med § 25 i stadgarna för Svenska Boxningsförbundet, skall valberedningen senast den 1:e juni tillfråga dem i styrelsen vars mandatperiod går ut vid kommande förbundsmöte och efterfråga om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Ordföranden Erik Forss i valberedningen har varit i personlig kontakt med samtliga vars mandatperiod går ut, med undantag av suppleanten Klaus Lintho som numera har fast bostad och arbete i Norge.

Följande personers mandatperiod går ut i samband med kommande förbundsmöte:

Patrick Wheeler, ordförande
Åke Johansson, vice ordförande
Anders Holmberg, skattmästare
Kermith Fredriksson, ledamot
Thomas Kensert, suppleant
Klaus Lintho, suppleant

Thomas Carlsson, revisor

Samtliga ovannämnda personer, med undantag av Lintho, har uppgivit att de står till förfogande för en ny mandatperiod Då det gäller Lintho så har vi inte lyckats att få kontakt med honom.

Enligt stadgarna kan senast den 1 augusti SDF och medlemsföreningarna till valberedningen ge förslag på personer för de kommande valen. Förslagen kan lämnas till valberedningens ordförande Erik Forss endera på e-post, erik_forss@hotmail.com, via brev på adress Eklundavägen 3A, 756 55 Uppsala eller via telefon 018-32 02 44, mobil 0768 10 22 57 senast 1 augusti.

På valberedningens vägnar

/Erik Forss, ordförande i valberedningen