En av Karlstads framträdande idrottsledare Bo ”Bosse” Kihlström är död.

Det sorgliga budet nådde oss efter nyss påbörjad julledighet, sorgen och saknaden är stor men de fina minnen vi gemensamt delat med Bosse lever liksom hans arv vidare inom oss alla.

Bosse föddes i Karlstad den 9 juni 1944 och växte upp på Romstad i ett hus som byggts av hans Farfar år 1907. I hemmet på Romstad som Bosse delade med sina föräldrar Greta och Tore samt sin äldre syster Roiny och yngre brodern Inge fanns alltid stor närvaro och en ständig ström av besökande vänner. Ett av familjens stora idrottsintressen rörde tidigt motorcykelsporten. Bosse kom att under ungdomsåren engagera sig i musikkåren där han spelade såväl esskornett som trumpet.

Efter avslutad grundskola påbörjade han så sin yrkeskarriär som modellsnickare på KMW där han kvarstannade hela sitt yrkesverksamma liv fram till sin pension vid 65 års ålder. 1967 träffade Bosse sin livskamrat och blivande hustru Sylvia och de båda fick två gemensamma barn i sonen Magnus och dottern Linda.

Bosse var år 1966 med och startade upp Speedwayklubben Solkatterna Karlstad (föreningen bildades formellt 1967) men den längsta idrottsliga ledargärningen kom att ske i disciplinen boxning. Under åttiotalets början kom Bosse att genom sonen Magnus (aktiv boxare) påbörja sitt närmare 40-åriga arbete inom en av Karlstads äldsta idrottsföreningar Boxningsklubben 1925 (BK 1925). Hela familjen Kihlström var under ett antal år engagerad i klubben där Bosse började som materialförvaltare och sedan kom att verka som tränare, kassör och vice ordförande. Bosse samarbetade på tränarsidan under många år med Sven Svensson och Kjell Lundström.

Svenska Boxningsförbundets dåvarande styrelse utsåg Bosse till Årets Ledare inom Svensk Boxning år 2013. Bosse kom att under åren delta vid planeringen och genomförandet av en lång rad arrangemang i Karlstad som haft signifikant betydelse för Svensk Boxning hit hör bl a Nybörjarmästerskap, Seniormästerskap, mängder av klubbtävlingar och 5 internationella proffsgalor under åren 2007-2011. Han fostrade en lång rad ungdomar och vuxna till goda boxare och medmänniskor där egenskaper och värden som lojalitet, plikttrohet, disciplin, uthållighet och punktlighet vägde blytungt.

Vi kom att ha daglig kontakt i decennier och det skall noteras att hela den Svenska idrottsrörelsen vilar på den ideella kraft, engagemang och kämpaglöd som Bosse oantastligen uppvisade och själv personifierade. Egenskaper som blir allt svårare att skönja i ett alltmer självcentrerat samhälle. Bosse sörjes närmast av barn, barnbarn och syskon.

Anders Holmberg

Förbundsordförande