Här hittar ni information om LOK-stöd samt en uppmaning om att uppdatera kontaktuppgifter i Idrott-Online.

Gällande LOK-stödet så är det dags att rapportera hösten 2019 och de aktiviteter som föreningen hade då. Sista rapporteringsdatum är den 25 februari 2020. 

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Ni hittar mer information om LOK-stödet och hur ni asnöker om det på denna sida – https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

I samband med information om LOK-stödet så vill vi också påminna alla medlemsföreningar om att på sin IdrottOnline-sida se till att det finns uppdaterade kontaktuppgifter till föreningen. Detta är oerhört viktigt då föreningens uppgifter i IdrottOnline används vid utskick av information, medlemsavgifter och annan typ av post. Det är därför viktigt att det finns aktuella uppgifter till föreningen i IdrottOnline.
Kontaktuppgifterna till föreningen kan också användas av exempelvis RF om de vill komma i kontakt med föreningen.

Uppdateringar av kontaktuppgifter gör ni via föreningens IdrottOnline-sida och Administration.
Om ni behöver uppdatera inloggningsuppgifter till IdrottOnline så kontakta support@idrottonline.se

Med vänliga hälsningar
SBF Kansli