Vi påminner om att informera kansliet om vilka som är licensierade domare i ert distrikt så att vi kan uppdatera i systemet

Skicka in uppgifter om vilka domare som är licensierade i distriktet så uppdaterar kansliet i TA-systemet.

Skicka uppgifterna till förbundskoordinator Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se