Tisdagen den 5 april genomförde TIFA BC samarbete med en lågstadieklass. Klassen hade bokstaven ”x” som tema varför boXning passade som en utmärkt aktivitet.

En hel klass med glada ungdomar stormade in i TIFA:s lokaler och fick till att börja med veta vad boxning är, att man bara boxas i träningslokalen och hur viktigt det är att äta rätt för att orka träna. Därefter prövades olika koordinationsövningar präglade av lek, handskar togs på och grundställning och raka slag prövades samt boxningssäckar prövades. Passet avslutades med utdelning av guldmedalj till alla som deltagit vilka mottogs av stolta skolelever.

– Detta är en början på en ny satsning från TIFA BC med stöd av Idrottslyftet i syfte att sprida intresset för boxning, berättar Jan Eliasson. Förhoppningsvis har vi snart en ny klass här inom kort.

Respons från klassen erhålls dagen därpå:

”Hejsan! Vår boxning idag lärde oss inte bara om bokstaven x, utan också om träning och vikten av frukost samt att man aldrig kan slå på någon människa. Dessutom hade vi jättekul, jag önskar att vi fick bli stammisar i boxningslokalen! En gigantiskt tack till Jan Eliasson som hjälpte till att fixa allt detta!”