Under SBF:s styrelsemöte den 16/12 fattades följande beslut gällande mästerskap under 2021

En enhällig styrelse beslutade följande kring planerade datum för mästerskap under 2021.

– Diplom-SM 2021 flyttas till den 13-14 mars 2021. Här finns ännu ingen arrangör.

– U/J-SM 2021 är sedan tidigare framflyttat och nytt föreslaget datum är 14-16 maj 2021. Hålls i Norrköping med NBK Akilles som medarrangör.

– Senior-SM 2021 är planerat att hållas den 23-25 april 2021. Här finns ännu ingen arrangör.

Notera att dessa datum är preliminära och kan komma att ändras beroende på pandemiläget i Sverige och därav följande råd och föreskrifter under våren.

I samband med detta så vill vi öppna upp för intresserade och till SBF anslutna medlemsföreningar att ansöka om att arrangera följande mästerskap under 2021:

– Diplom-SM 13-14 mars 2021.
– Senior-SM 23-25 april 2021 (notera att Senior-SM genomförs med EN ring).

Sista ansökningsdag för arrangemanget av Diplom-SM är den 19/1 2020 och ansökan skickas till förbundskoordinator Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se

Med vänliga hälsningar
SBF styrelse