Under mellandagarna arrangerade SBF ett träningsläger för blivande U- och J-landslagsboxare i samarbete med BK Ringen, Jönköping.

Lägret inleddes fredag 27 december med invigning av BK Ringens nya träningslokal. På programmet stod klippning av band, invigningstal av och med klubbordförande Tomas Magui samt  fritidsnämndens ordförande Erik Arnalid (KD) och vice ordförande Göte Wahlström (S). De två sistnämnda tog även på sig boxhandskar och gick en underhållande fight under muntra tongångar.

Efter invigningen samlades boxarna och ledarna för en kort info och presentation innan själva boxningsträningen inleddes. Träningen bestod överlag av teknik-taktikövningar och uthållighet. Främst betonades gardering, slagteknik och fotarbete. Tanken med dessa övningar var att lägga en grund som skapar större trygghet i boxarnas personliga stil. Denna grund bestod, som redan nämnts, av balans, fotarbete, gardering och slagteknik från de tre olika distanserna. Tonvikten låg på tekniskt utförande men också en höjd taktiskt medvetenhet.Taktiskt betonades attackboxning och kontringsboxning, samt boxning från de olika distanserna. Övningarna bestod av teknik utan handskar, parövningar/teknik med handskar, tekniksparring, redskapsträning (säck, hopprep), skuggboxning samt lättare fysövningar.

Träningspassen var långa. Vissa ronder plockades av fysiska och pedagogiska skäl bort för de yngre -99:orna. Tanken med långa pass var att vänja boxarna vid stora träningsvolymer med trötthet som följd  – vilket kräver förmåga att kunna koncentrera sig under längre intervaller. Intensiteten blir av naturliga skäl låg, vilket främjer bl a teknikinlärningen. Total träningsmängd under lägret var ca 9,5 timmar fördelat på fyra träningspass; samtliga var boxningspass med full mundering.

Ett stort tack till BK Ringen för ett fantastiskt gott arrangemang och samarbete. Det var som alltid ett stort nöje att genomföra detta läger tillsammans med BK Ringen-staben. Ett stort tack också till Co-tränarna Mads Törnkrans, BK Ringen, Sören Andersson, Vaggeryds BK. Tack även till Patrick Bogere och Sander Lauritsen för fint support under lägret.

Lars Myrberg,

Head Coach Swe U/J