Med inspiration av RF undersöker nu vi vilket/vilka språk som är de mest talade vid sidan om svenska inom Svensk boxning 2022.

För att Svenska Boxningsförbundet ska nå ut till en så bred målgrupp som möjligt, det vill säga alla eller de flesta nationaliteter, sociokulturella områden, socioekonomiskt utsatta områden med hög invandring m.m. där svenska inte är det främsta språket, så undersöker nu vi vilka språk som är de mest frekvent förekommande inom svenska boxninsgföreningar år 2022 vid sidan om svenskan. Vilket eller vilka är de språk som förekommer ute i boxningssverige år 2022 och vilka språk bör information delges på för att vi ska nå ut till en bredare målgrupp?

Framtida informationskampanjer gällande rekrytering av ledare och aktiva, domare och funktionärer, bör nå ut brett och för att uppnå detta bör vi på Svenska Boxningsförbundet rikta informationen till större målgrupper. Dessa målgrupper inkluderar utrikiskt födda, första- och andra generationens invandrare, minoritetsgrupper m.fl. som har ett intresse för boxningen som idrott men som inte har svenska som modersmål. I ett led för att kunna rikta informationsmaterial till denna målgrupp önskar vi ny feedback från Er ute i föreningarna om vilka spåk vi bör översätta informationen till för att på så sätt nå ut till rätt personer. Därför önskar vi att ni besvarar följande fråga, ”Vilka/vilket språk är de vanligast förekommande språken vid sidan om svenskan i svensk boxning 2022?”, via denna länk: https://forms.gle/hqo9Grea2BDWki3Y7 Vi skulle önska om Ert svar senast den 31 oktober 2022.

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet