Den 19-22/4 genomfördes i London en AIBA 1-star utbildning för R/J. SBF var representerat genom Alex Da Silva

Utbildningen hölls i London, i samband med engelska mästerskapen med deltagare från flera europeiska länder.

AIBA 1-star utbildningen innehåller både teori och praktik, där fokuset ändå ligger på ringarbetet för domare.

Alex Da Silva beskriver utbildningen som otroligt bra och utvecklande. Man fick verkligen nya perspektiv på dömningen och många nya tankar och idéer att tänka på och implementera i sitt eget domarskap. Dessutom fick Alex bra och positiv feedback på ringarbetet och domarskapet.
Framförallt så fanns det många chanser och möjligheter att knyta nya kontakter vilket också bidrog till en positiv känsla av utbildningen.

Bemötandet och omhändertagandet från arrangörerna var verkligen jättebra och att dömningen skedde under engelska mästerskapen var en spännande upplevelse.

SBF tackar Alex Da Silva för rapporten från utbildningen