I fredags presenterades vilka idrottsföreningar som fick ta del av de 50 miljoner kronor som Svenska Spel avsatt för svensk ungdomsidrott. Pengarna fördelades på 6 365 föreningar inom 69 olika idrotter.

Sponsringssatsningen lanserades i oktober år 2012. Det är en omfattande och långsiktig sponsringssatsning mot ungdomsidrotten där Svenska Spels kunder bestämmer till vilka föreningar som varje år får dela på 50 miljoner kronor. Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får vara med.

 

Vill er förening också vara en del i denna satsning?

Pengarna betalas ut för första gången i oktober varje år. För mer infomation om hur satningen fungerar vänligen se www.svenskaspel.se/ungdomsidrotten