Svenska Boxningsförbundets styrelse har efter den förnyade ansökningsprocessen om SM haft två förslag att ta ställning till. Efter en genomgång och beslut per capsulam så har styrelsen beslutat att tilldela SM 2023 till Karlstad med Boxningsklubben 1925 som medarrangör.

SM kommer hållas i Karlstad den 8-10 december 2023 och vi återkommer inom kort med inbjudan och mer information gällande mästerskapet.

Tack till alla som sökt om att bli medarrangör för SM detta år.

Mvh Svenska Boxninsgförbundets styrelse