Svenska Boxningsförbundet söker en sportkoordinator som är ansvarig för den idrottsliga verksamheten samt elit och landslag.

Svensk boxning befinner sig i en omstartsprocess där Svenska boxningsförbundet (SBF) kommer att se över vår organisation. Med den utgångspunkten vill vi fortsätta stärka och utveckla verksamheten i ambitionen att bli ännu bättre i framtiden. I det arbetet är uppdraget som Sportkoordinator centralt!

Tjänsten som Sportkoordinator

Sportkoordinator jobbar med utvecklingsfrågor och strategiska frågor. Sportkoordinatorn skall också vara ledare för de utsedda kategoriansvariga headcoacher och tränarna, samt klubbtränare och med mål att förbättra Sveriges tävlingsframgångar internationellt för såväl damer som herrar.

För att lyckas med arbetet skall du ha en utbildning i ledarskap/sport management. Flerårig erfarenhet av landslagsverksamhet är en naturlig merit. Att inneha kunskap om boxning eller tränarutbildning inom boxning är också det en naturlig merit.

Du skall behärska engelska i språk och skrift. I och med arbetes art måste du vara inställd på att tjänstgöra på helger och kvällar samt att resa inom Sverige. Resor internationellt kan förekomma.


Som Sportkoordinator är du ansvarig för

Svensk boxnings idrottsliga verksamhet och ansvarig för elit & landslag. Stort fokus ligger i att jobba med utvecklingsfrågor och strategier mot uppsatta mål där analys och uppföljning av måluppfyllelse är centralt.

Du ansvarar för:

– styrning, planering, genomförande, utvärdering och samordning av utvecklingsarbetet från 15 år och äldre.

– planering och utvärdering av arbetet med våra RIG, NIU och Elitmiljöer i relation till RF:s utveckling i dessa frågor.

– samordning av utbildningar och fortbildningar för målgruppen i samverkan med utbildningsansvarig.

– i samarbete med läkarkommittén säkerställa vår medicinska uppföljning.

– kontakter med Riksidrottsförbundet (RF) avseende idrottsliga satsningar och projektstöd.

– kontakter med Sveriges Olympiska kommitté (SOK) avseende idrottsliga satsningar och OSF avtal.

– kontakter med European Boxing Confederation (EUBC) och Amateur International Boxing Association (AIBA) gällande idrottsliga frågor.

– Uppdatering och uppföljning av kravanalysen, utvecklingstrappor och elitutvecklingsplan (EUP).

– årliga verksamhetsplaner och tillhörande budgetar samt ekonomisk uppföljning.

– arbetsledning och ”coachning” av headcoacher och landslagstränare samt uppföljning av arbetsbeskrivningar och ev nyrekryteringar i samarbete med verksamhetschefen och sportrådet.

– rapportering sker löpande till verksamhetschefen och styrelsen

Uppdraget har stort fokus på att samordna all idrottslig verksamhet med ett långsiktigt tänk och perspektiv från ”ungdom till internationell elit” utifrån de olika verksamheter som finns.

Svensk boxning har ambitionen att också i framtiden ha framgångsrika landslag baserat på en stark bredd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är driven, nyfiken, organiserad och har ett strukturerat arbetssätt.

Utbildning inom området och gärna med boxningsprofil är förstås meriterande. Likaså erfarenheter av motsvarande uppdrag inom idrott i allmänhet och boxning i synnerhet.

Viss administrativ kunskap som också innebär budgetansvar erfordras där också kommunikation och viss digital kompetens och intresse behövs.

Du har ett ledarskap som stämmer väl överens med svensk boxnings värdegrund och som baseras på god social kompetens. Du är samarbetsvillig, men också prestigelös med personlig integritet.

Tjänstens omfattning

Tjänsten är heltid 40 timmar/vecka med tillträde den 1 januari 2022 eller efter överenskommelse. Tjänsten utgår från kansliet vid Idrottenshus i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Ansökan med CV, referenser och löneanspråk senast den 31 december till peraxel.sjoholm@swebox.se märkt ”Ansökan Sportkoordinator”.

För upplysningar om tjänsten vänligen kontakta Ordförande Per-Axel Sjöholm på e-post peraxel.sjoholm@swebox.se eller via telefon 070 910 66 59.

Välkommen med din ansökan!