Vi har i dagsläget fyra landslag, senior dam och herr samt Ungdom/junior dam och herr, som vi nu söker Head coacher till.

Svensk landslagsboxning bygger på samarbete, inte bara mellan SBF och klubbar, tränare och boxare, utan också mellan de olika landslagen. Huvudmålet för seniorlandslagen är framskjutna placeringar på OS, EM och VM varför även ungdoms- och juniorlandslagens verksamhet syftar till att skapa konkurrenskraftiga boxare på seniornivå.

Arbetsuppgifter i urval:
Leda landslagen mot de av sportkoordinator, sportråd och styrelse uppsatta långsiktiga målen. Delmålen utformas av respektive headcoach i samråd med sportkoordinator och sportråd.

 • Samarbeta med övriga landslag.
 • Samarbete och dialog med klubbar, tränare och boxare.
 • Upprätta årlig aktivitetsplan för att nå målet, komplett med önskad budget
 • Upprätta en utvecklingsplan för varje landslagsboxare i dialog med boxare och tränare.
 • Justera aktivitetsplanen efter budget.
 • Ta ut boxare till landslag samt revidera truppen 2 ggr per år.
 • Ta ut boxare till landslagsaktiviteter.
 • Skicka kallelser.
 • Upprätta ranking.
 • Boka och beställa biljetter, försäkring (gruppförsäkring).
 • Skriftligt utvärdera och rapportera till sportkoordinator och sportråd efter varje mästerskap samt ge feedback till boxare och klubbtränare efter aktivitet.
 • Sammanställning av rapporter efter aktiviteter för publicering på hemsidan
 • Publicering på Facebook under landslagsaktiviteter.
 • Efter varje aktivitet redovisa ekonomiska utlägg till SBF senast 14 dagar efter avslutad aktivitet.
 • Delta på nationella tävlingar för scouting.

Kvalifikationer:

Framgångsrika landslagsledare

Landslagen har högt ställda mål att leda våra boxare mot såväl mästerskaps- som olympiska medaljer. Det ställer mycket stora krav på ledare inom landslagsrörelsen då ledarpositionen utgör en nyckelroll för att lyckas.

Boxningsspecifik kompetens

Alla som arbetar för och inom SBF delar förbundets mål och riktlinjer för landslagsverksamhet. Landslagens riktlinjer pekar också ut särskilt viktiga förmågor som är särskilt viktiga för alla som är ambassadörer för SBF.

Särskilt viktiga kompetenser och egenskaper

Idrottslig kompetens

SBFs steg utbildningar 1-4

Boxningsteknisk kompetens – Förståelse och förtrogenhet med teknik enligt SBFs modell. Förmåga att lära ut i grupp.

Boxningstaktisk kompetens – Kunskap och förtrogenhet motsvarande internationell elit.

Planering – Årsplanering och individuella utvecklingsplaner.

Allmänidrottslig kompetens – Grundläggande kunskap i träningslära,

 

Sociala färdigheter – interaktion med andra


Samarbetsförmåga

Arbetar bra med andra människor, är lyhörd och smidig. Kan samspela med och hantera personer oavsett bakgrund, värderingar etc. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.


Förtroendeingivande

Kommunicerar rakt och tydligt oavsett situation och nivå. Etablerar snabbt en kontakt med andra människor. Utstrålar säkerhet och mognad.


Pedagogisk

Kan anpassa och variera aktiviteter, förklaringar och teknik efter deltagarens behov och nivå. Får andra att bli intresserade och motiverade att lära. Kan förenkla och skapa förståelse.


Ledarskapsförmågor – 
arbetsuppgiftsorienterade


Ledarskap

Leder, motiverar och kan delegera för att effektivt nå gemensamma mål. Kan samordna grupper, följa upp andras arbete samt dela med sig av sin kunskap. Skapar engagemang och delaktighet.

Kvalitetsmedveten

Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger vikt vid att leva upp till dessaHar förmåga att leverera rätt saker utifrån uppsatta mål. Arbetar med planering, genomförande och utvärdering för ständiga förbättringar i sitt dagliga arbete.


Problemlösande analysförmåga

Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Ser sammanhang och prioriterar

rätt frågor. Arbetar bra med komplexa frågor och löser komplicerade problem.


Bedömning

Intervju sker för bedömning av efterfrågade kvaliteter.

För att kunna utses till headcoach eller assisterande tränare i SBF så ska man bedömas vara lämplig att kunna arbeta efter SBF riktlinjer, värderingar och mot förbundets mål. För att kunna representera SBF och stå för en gemensam syn på boxning ska samtliga tränare ha genomgått samtliga utbildningssteg inom SBF. Tränare ska innan tillträdande eller mot förfrågan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Utnämning till landslagstränare sker av SBF styrelse.

Ansökningar gällande Head Coach-rollen skickas till Ordförande Per-Axel Sjöholm på peraxel.sjoholm@swebox.se

För frågor om uppdragen så kontakt Per-Axel Sjöholm på 070-910 66 59

Sista ansökningsdag är 31 december 2021.