Tjänsten är heltid 40 timmar/vecka med tillträde 17 september eller efter överenskommelse. Arbetsplats är vårt kansli vid Östermalms IP i Stockholm.

Generalsekreteraren är operativt ansvarig för förbundets verksamhet och företräder förbundet såväl internt som externt. Detta innebär bland annat ansvar för vår medlemsservice, redovisning och rapportering till RF, SOK och Kampsportsdelegationen, ansvar över tillstånds- och regelfrågor, service till media och allmänhet, för- och efterarbete vid styrelse- och årsmöten, informationsinsatser via hemsida, internationella kontakter samt ekonomihantering med ansvar för bl.a. ekonomisk redovisning och bokslut, kontinuerlig ekonomisk rapportering till styrelsen och löpande betalningar.

Du bör ha förmågan att arbeta självständigt, ha god kunskap i idrottens organisation och dela dess värdegrund, god förmåga att skriva och tala på svenska och engelska, möjligheter att arbeta på kvällar och helger vid behov.

Då tjänsten till största delen innefattar kontakter med ideellt arbetande idrottsledare är vilja och förmåga till samarbete av stor vikt.

För mer information kontakta:
Patrick Wheeler, ordförande
Åke Johansson, vice ordförande
Fredrik Nordqvist, ledamot

Vänligen använd följande adress vid kontakt:
svenskaboxningsforbundet@gmail.com

Ansökan sänds till vårt förbundskansli senast 15 augusti 2012:
Svenska Boxningsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm