I dagsläget innefattas AIBA Women’s Commission av 21 ledamöter från Bulgarien, Sri Lanka och Korea – till Botswana, Finland och Kina. Nu kommer även Sverige vara representerade, tack vare Susanne Kärrlander, på denna internationella boxningsarenan.

Den 17 december 2018 blev förbundets vice ordförande, Susanne Kärrlander, invald som ledamot i AIBA Women’s Commission. Förbundet har varit i kontakt med Susanne för att höra vad detta innebär för henne själv, samt för svensk boxning.


 

Vad innebär din nya roll som medlem i AIBA Women’s Commission?

Som ordförande i EUBC Women’s Commission är det egentligen naturligt att ingå i AIBA’s Women’s Commission, då vi arbetar för samma frågor och kortar härmed ned transportsträckan för de förslag vi vill lägga fram.

Vad har detta för betydelse för svensk boxning?

För att kunna påverka boxningen internationellt så måste vi vara representerade och synas internationellt också. I och med representation på de internationella möten som sker, håller vi oss uppdaterade och insatta i det senaste som händer, då exempelvis regeländringar tidigare har fått svensk boxning att agera lite “nervöst” och osäkert. Vi är ett litet förbund och behöver själva kliva fram för att ta del av det som händer. Inget kommer till oss av sig självt.

Vad hoppas du att kunna bidra med, samt förbättra, inom kommissionen?

När jag tog rollen som ordförande för EUBC Women’s Commission så förklarade jag på mitt första möte att mitt mål och min vision med Women’s Commission, var att inom en 5-års period avveckla den och ha minst 2 kvinnor i de andra kommissionerna. Det finns ingen anledning att ha en Women’s Commission, vi har ju ingen Men’s Commission? Samma fråga kommer jag att driva i AIBA’s Women’s Commission, och vi har redan kommit en bra bit på väg. På senaste EUBC Joint Commission Meeting för 2 veckor sedan så föreslog jag kvotering till de andra kommissionerna och fick bara positiv respons från de andra kommissionerna och deras ordförande.

Ett exempel på hur EUBC Women’s Commission jobbar med AIBA’s Women’s Commission är att vi tillsammans fått igenom 3×3 minuters ronder för kvinnor, samma som män. Ytterligare exempel på förslag från EUBC Women’s Commission som vi kan jobba mer globalt med, nu när vi är fler från EUBC WC representerade i AIBA’s WC, är att stoppa viktklasserna vid 75 kg för ungdom dam och 81kg för Junior dam. Inga obegränsade viktkategorier för de yngre alltså. Vi har idag tävlingar med 15–16 åriga tjejer som väger 85 kg och möter någon som väger 110 kg. Det är 25 kilos skillnad och direkt farligt i mina ögon. Det har varit en diskussionsfråga i flera år och kan bli en svårare nöt att knäcka då många plockar enkla medaljer i +kategorierna.


 

Precis som Susanne själv belyser kommer hennes nya roll i AIBA Women’s Commission innebära att svensk boxning får en ytterligare internationell plattform att synas på. Desto mer vi syns och engagerar oss i den internationella boxningen, desto större chans har vi att göra vår röst hörd och på så sätt även påverka framtidens internationella boxning. Det är heller ingen slump att just Susanne har blivit invald i AIBA Women’s Commission. Bortsett från sin ordföranderoll i EUBC Women’s Commision är Susanne också en drivande kraft inom såväl styrelsearbete, föreningslivet och verksamheten. Därför är vi övertygade om att Susanne på bästa sätt kommer kunna representera svensk boxning på just denna internationella arenan.

 

Vi från svensk boxning gratulerar och önskar Susanne lycka till i sitt kommande arbete!