Nedan hittar ni SBF:s styrelses sammansättning efter konstituerande möte.

Svenska Boxningsförbundets styrelse har efter genomfört årsmöte den 18 oktober samt konstituerande möte den 31 oktober följande sammansättning under kommande verksamhetsår:

Anders Holmberg, Ordförande

Susanne Kärrlander, vice Ordförande

Per-Axel Sjöholm, ledamot

Åke Johansson, ledamot

Karin Mattsson, ledamot

Pelle Löfving, ledamot

Jimmy Björketidt, ledamot

Christine Andersson, suppleant

Lars Westerberg, suppleant

Anders Holmberg, Susanne Kärrlander och Per-Axel Sjöholm utgör styrelsens verkställande utskott.

Hälsningar SBF:s styrelse
genom SBF Kansli