I helgen avhölls SBF årsmötes som avrundning av årsmöteshelgen. Styrelsen i SBF har följande sammansättning efter genomfört årsmöte.

Årsmöteshelgen inleddes med ett förmöte på kvällen den 8 maj. Dialogen var god och frågeställningarna många.

Under söndagen hölls så årsmötet under ledning av Christer Pallin. Efter sedvanlig genomgång av utskickade handlingar så var det så dags för personval.

Efter genomförda val konstaterades att SBF:s styrelse efter årsmötet har följande sammansättning:

Per-Axel Sjöholm, ordförande
Susanne Kärrlander, ledamot
Karin Mattsson, ledamot
Jimmy Björketidt, ledamot
Pelle Löfving, ledamot
Cherida Town, ledamot
Nader Kiswani, ledamot
Milica Avramovic, suppleant
Linus Gustafsson, suppleant

Årsmötet avslutades med slutord av avgående ordförande Anders Holmberg samt ett tal av tillträdande ordförande Per-Axel Sjöholm.

Under årsmötet tackades också avgående ledamot Åke Johansson för sina år i styrelsen.

Vi tackar alla deltagande föreningar, ombud och åhörare för ert engagemang under årsmötet 2021!

Mvh SBF kansli