Svenska Boxningsförbundets årsmöte hölls den 5 maj 2024 i Stockholm. Under mötet valdes det in nya ledamöter och suppleanter i styrelsen samt en ny valberedning.

Uppdatering efter det konstituerande mötet den 14 maj 2024

Susanne Kärrlander, ordförande

Benny Wadell, vice ordförande

Karin Mattsson, ledamot

Per-Axel Sjöholm, ledamot

Carola Frithiofsson, ledamot

Linda Broman, ledamot

Dorian Butar, ledamot

Roy Persson, suppleant

Cherida Town, suppleant

 

SBF:s styrelse har följande sammansättning efter årsmötet

Susanne Kärrlander, ordförande

Per-Axel Sjöholm, vice ordförande

Karin Mattsson, ledamot

Benny Wadell, ledamot

Carola Frithiofsson, ledamot

Linda Broman, ledamot

Dorian Butar, ledamot

Roy Persson, suppleant

Cherida Town, suppleant

Styrelsen kommer att konstituera sig vid ett möte den 14 maj.

Tack till de föreningar som deltog på årsmötet!

Mvh Svenska Boxningsförbundets styrelse