Under SM i Botkyrka ställdes några frågor till styrelsen under SBI-mötet. Styrelsen vill nu besvara frågorna under mötet enligt nedan. 

Frågorna från rörelsen gällde bland annat återstartsmedel och organisation.

Ni hittar styrelsens svar på respektive fråga och frågeställning i det bifogade dokumentet här

Mvh SBF:s styrelse