SBF:s styrelse har idag den 22 maj 2018 genomfört sitt andra styrelsemöte

Styrelsen låter hälsa att nästa styrelsemöte blir onsdag den 22 augusti.

Protokoll kommer att publiceras när det är skrivet och justerat.