Den 16-21 maj genomfördes en steg 4 kurs på Bosön med 17 engagerade deltagare.

Föreläsare och ämnen på kursen var följande:


Ledarskap samt säkerhet och boxningskultur

Peter Kärrlander

Mental träning och coaching

PO Lindvall

Boxningsmetodik samt träningsplanering

Majid Jelili och Santiago Nieva

Styrketräning samt aerob och anaerob träning

Fredrik Wandus

Doping

Marika Holm

Ett stort tack till utbildningskommitténs Susanne Kärrlander som planerade och förberedde kursen.

Klas Sandberg, kursledare