Norges Bokseforbund søker etter sportssjef/landslagstrener i heltidsstilling med ansvar for menn i alle klasser; elite – junior og ungdom. Som sportssjef/landslagstrener er det et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet på landslagsnivå. Vi søker en dyktig trener som kan organisere og lede forbundets satsing mot deltagelse i internasjonale turneringer og mesterskap.

Hovedarbeidsoppgaver:
-Forestå ledelse av landslag med støtteapparat
-Hovedansvar for det sportslige opplegget for menn elite og junior/ungdom
-Fastsette kortsiktige og langsiktige mål med nødvendige prioriteringer
-Planlegge trening og konkurranser i forhold til fastsatte mål
-Koordinere og gjennomføre treninger og samlinger.
-Utarbeidelse og oppfølgning av individuelle treningsprogram i samarbeid med klubbtrenere
-Gjøre uttak til internasjonale konkurranser og mesterskap
-Samarbeide og ha løpende kontakt med Olympiatoppen.

Kvalifikasjoner:
-Søkere bør ha relevant trenerutdanning som kan godkjennes av AIBA
-God erfaring fra trenerrollen
-Erfaring fra internasjonalt topplan er ønskelig
-Beherske engelsk skriftlig og muntlig – fordel med skandinavisk språk
-Fordel med bakgrunn som aktiv utøver.
-Vi søker en god motivator som kan få fram potensialet hos den enkelte utøver.
-Bør ha relevant erfaring fra og kunnskaper om internasjonale krav.

Hovedarbeidssted vil være Ullevål stadion Oslo, men det må påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med konkurranser, møter og samlinger.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist  er 25. oktober 2012 

Søknaden med nødvendig attestasjon sendes Norges Bokseforbund, 0840 Oslo – boksing@nif.idrett.no

For nærmere opplysning om stillingen kontakt gen.sekretær Oddvar Ervik tlf.: 21029770 – fax: 21029771 – mob. 924 60 555.