Måndagen den 11 september presenterade styrelsen under ledning av sportchefen SBFs elitplan 2024-2025 för SOK, RF och Parasportförbundet. Planen ligger till grund för det elitstöd som fördelas till specialidrottsförbunden.

 

Syftet med denna presentation var att visa upp vår plan och strategi framåt. Sportchefen har lyft ett antal frågor och lagt fram planen för SBF:s styrelse och fick sedan i uppdrag att leverera presentationen.

 

I presentationen begärde vi finansiering för att genomföra de strategiska frågorna i planen för Svensk boxning.

 

Följande områden ingår i planen:

 

Utveckling av tränare

Omstrukturering och uppdatering av tränarutbildningarna som uppdaterar det nuvarande programmet med införandet av förkursarbete som ska slutföras online innan varje steg påbörjas. Efter att ha talat med många tränare i distrikten har sportchefen noterat att behovet av att uppdatera utbildningarna är av största vikt för att utveckla sporten ytterligare.

 

För att kunna arbeta tillsammans med detta program ska vi skapa ett ”coaches corner” på webbplatsen för att ge stöd till tränare och förse tränare med användbara hjälpmedel och tips inom många områden. Det kommer att finnas användbar information om styrka, kondition, sportpsykologi och nutrition. Där kommer också att finnas flera videor för att ge tränare idéer om hur de kan främja teknisk och taktisk utveckling.

 

SBF har också identifierat ett behov av att ha ett program för att främja fler kvinnor inom sporten. Efter det framgångsrika SOK-programmet projekt Q, kommer förbundet därför att leverera ett mentorprogram för att stödja våra kvinnor inom sporten.

 

Tätare tillfällen för de bästa att träna med de bästa

De mest framgångsrika länderna under OS 2021(19 av 20) arbetar med ett centraliserat program som innebär att de bästa idrottarna tränar tillsammans. Alla länder som arbetar med ett centraliserat program har förbättrats sedan de införde modellen.

Ett centraliserat program hjälper på flera sätt, bland annat genom att upptäcka och förebygga hälsoproblem, sätta fysiologiska gränser, främja idrottarnas välbefinnande, stödja mental och emotionell hälsa samt bedöma idrottarnas fysiologiska profiler. Dessa fördelar belyser vikten av att implementera centraliserade program för att optimera elitidrottares prestationer och välbefinnande.

SBFs tanke är att starta med helgläger med en viss regelbundenhet, t.ex. var tredje vecka. Detta för att göra det möjligt för hemmatränarna att fortsätta sitt goda arbete övriga tiden. Relationen mellan tränare och idrottare är en av de viktigaste för att nå framgång, därför kommer kommunikationen mellan tränare och boxare att vara ett viktigt steg i utvecklingen av idrottaren.

 

 

Boxarnas väg till toppen

Vi har omstrukturerat landslaget till 4 olika kategorier. Detta för att säkerställa att vi kan ge idrottarna tillräcklig tid med nationella tränare för att möjliggöra utveckling inom alla områden för att säkerställa tillväxt på alla nivåer och möjliggöra mer konkurrens över alla vikter.

 

Topp och talang

Topp och talang är skräddarsytt för varje boxare. Syftet är att ge stöd för det sista steget på resan mot världstoppen. Stödet baseras på en individuell utvecklingsplan där idrottaren ska nå eller vara i världstoppen i sin idrott inom tre till sex år.

 

Topp och talang potential

För att bli uttagen att boxas på EM, VM, OS kval och i slutändan OS krävs det att man tillhör Topp och talang potential. T&T Potential utvecklar boxare i världsklass till medaljvinnande boxare.

 

 

Utvecklingsgrupp

Boxare i denna trupp tränas för att utföra grunderna till högsta standard och kommer att testas vid 3 turneringar per år.

 

Tillväxt grupp

Syftar till att investera i unga utvecklande boxare. Senior elit-boxare kan också vara en del av denna trupp om de visar lämplig standard. Boxarna kommer att tävla på evenemang för att få internationell boxningserfarenhet.

 

För att uppnå detta har vi redan genomfört ett flertal läger med över 150 boxare hittills under året. Vi håller nu på att rekrytera 2 headcoacher till utvecklingsgrupp och en U22 Head Coach. Utvecklingscoachens ansvar kommer att bestå av att driva flera läger runt om i Sverige, leverera regelbundna läger under året och skapa möjligheter att representera Sverige internationellt. Vi undersöker också om vi ska satsa på en Headcoach för diplom, detta för att hjälpa de bästa diplomboxarna och förbereda dem för framtiden.

 

 

Forskning och utveckling

 

Vi kommer att etablera ett proaktivt FoU-team som ska arbeta för förbundet och identifiera områden för utveckling. För att kunna konkurrera med framgångsrika nationer tror vi att FoU kan ge många fördelar för SBF genom att förbättra verksamheten och idrottarnas prestationer. Teamet kommer att samarbeta med universitet/högskolor för att skapa ett nätverk av möjligheter som kan hjälpa oss att nå våra mål.

 

Vi deltar för närvarande i en studie med Swansea University för att minska antalet skador i samband med hjärnskakning. De flesta skador tenderar att uppstå i gymmet och vid sparring. Studien går ut på att boxaren bär ett smart tandskydd som är utrustat med PROTECHTs högprecisionssensorteknik som känner av, överför och visar insiktsfull information om varje slag mot huvudet som en boxare får under träning eller tävlingsmatcher till sina tränare och läkare. Detta kommer att göra det möjligt för våra tränare att fatta viktiga beslut i realtid för att garantera säkerheten för våra boxare.

 

SBF vill också arbeta med RF i följande studier.

Centralisering kontra distanscoachning

Boxningsnutrition (olympiska viktklasser)

Boxningsnutrition (efter invägning och före match)

Boxningsspecifik viktträning (unilateral träning)

 

//Svenska Boxningsförbundets sportråd