Till boxningssverige: Igår, 1 april, startade min tjänst som sportchef för SBF. Det är både ett ärofullt och inspirerande uppdrag. Jag kommer inom kort med ett längre inlägg här på swebox.se.

Först av allt vill jag dock kommentera dagsläget med anledning av corona-smittan.

Från RFs senaste pm, 1 april:

”(…) I Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

  • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
  • Träna utomhus när så är möjligt
  • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
  • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

De nya rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.”

Här hittar ni Folhälsomyndighetens Allmänna råd

För boxningssporten innebär det konkret:

– All gruppträning sker utomhus.

– Endast individuella övningar.

– Ej parövningar.

Nedan följer förslag på övningar för klubben eller den enskilde boxaren. OBS att det inte är ett träningsschema.

Period: Grundperiod

Intensitet: måttlig

1. Distanslöpning, 20-45 min

2. Intervallöpning, 15-30 min

3. Skolboxning utan handskar:

-Öva gardposition och grundställning på fötterna.

-förflyttningar,

-grundslag,

-grundslag med förflyttning,

-gardering/undanvikning med kontringsattack.

4. Skuggboxning, med och utan hantlar.

5. Hopprep (med eller utan hopprep)

6. Styrketräning, stationer.

4-12 stationer: 45 sek-1 min arbete (beroende på gruppens nivå) x 20-40 sek vila (beroende på gruppens nivå.).

Med vänliga boxningshälsningar

//Lars Myrberg, sportchef

Svenska Boxningsförbundet