Jag vill börja detta meddelande med att tacka alla för ert stöd som jag fått sedan jag fick den här posten för fem månader sedan.

När jag kom hit så började jag min tjänst med att titta på boxarna på SM, sedan anordna två läger, ett för boxarna på Bosön och samtidigt anordna en tränarkonferens. Boxningslägret bestod av över 50 boxare från elit- och juniorlag och tränarkonferensen hade över 40 tränare under helgen.

Vid denna konferens lade jag fram mina planer för de kommande hundra dagarna.

  • Besöka distrikt och tala med klubbar för att se och diskutera vilka problem de har och vilka förändringar de skulle vilja se.
  • Genomföra och assistera träningar i distrikten för att se och visa tränare olika idéer om coachningsmetoder och utövning.
  • Utarbeta en plan för att ge fler boxare möjlighet att tävla och utvecklas.
  • Att ge tränarna möjlighet att utvecklas

Under denna tidsperiod har distrikten lyft fram några problem, bland annat bristen på erfarna tränare och kvaliteten på vårt nuvarande utbildningssystem för tränare.

En annan betonade behovet av att fler boxare ska få möjlighet att boxas i landslaget.

Efter en hektisk period då vi har tittat på boxare i olika tävlingar har vi nu möjlighet att rangordna och placera boxare i olika kategorier så att boxarna kan utvecklas på sin erfarenhetsnivå och garantera en säker träningsmiljö.

Jag kan tänka mig att vissa boxare och tränare inte kommer att hålla med om alla mina beslut, men kom ihåg att dessa rankningar och graderingar är flytande och bör förändras om en boxare förbättrar sig och visar mer lovande resultat då kommer han eller hon att flyttas upp, men om han eller hon börjar visa dålig attityd eller prestationer som inte är lika bra som de andra kan han eller hon flyttas nedåt i graderingarna.

Därför måste vi rekrytera fler tränare till programmet för att kunna hjälpa till att hålla pass och träningsdagar runt om i landet så att boxarna kan lära sig av dessa nationella tränare och få fler timmar att arbeta och utvecklas.  Dessa läger och träningsdagar kommer också att fungera som en möjlighet att upptäcka talanger från de boxare som för närvarande inte är med i programmet och som vi inte har kunnat se. Dessa tränare kommer sedan att kunna lära sig och utvecklas och gå vidare med några av dessa boxare utomlands för att delta i tävlingar och lära sig av internationell boxning.

Utbildningssystemet för tränare är uppenbarligen ett av våra främsta mål att förbättra inte bara det innehåll vi levererar utan också stödet till tränarna i deras arbete. Tidigare under året ansökte vi hos RF om ytterligare bidrag för att stödja detta projekt, men vi kunde inte säkra den extra finansieringen.  Men även med detta bakslag tittar vi för närvarande på tränarmaterial från många olika länder för att se hur de arbetar för att förbättra tränarutbildningen och även identifiera ett tränarutbildningsteam för att diskutera vad som är bäst och vad som fungerar för svensk boxning.

Jag har redan haft möten med RF och SOK för att diskutera mina planer för framtiden, inte bara dessa planer utan många fler för att hjälpa oss framåt. Jag upplever inte att språket är ett problem.

I tävlingsprogrammet fortsätter vi att förbättra oss och har varit relativt framgångsrika med medaljer i alla våra tävlingar förutom en. Detta i kombination med prestationerna i de senaste nordiska mästerskapen har visat att vi rör oss i rätt riktning, men att vi fortfarande har en lång väg att gå för att nå våra mål. För närvarande är några av elitlaget på träningsläger i Sheffield, England, tillsammans med det brittiska laget som förberedelse för att välja ut ett lag som ska läggas fram för SOK inför de kommande europeiska spelen och första OS-kvalet. Samtidigt har vi också 2 juniorboxare som tävlar vid Europamästerskapen.

Under de kommande månaderna kommer mitt mål att vara att arbeta med distrikten för att identifiera en bästa praxis som vi alla kan lära oss av och fortsätta att hjälpa varandra och vidareutvecklas.

Jag kommer också att arbeta med att få till ett RIG, vi kommer att identifiera en plats och fortsätta att arbeta med RF och andra idrotter för att sedan besluta om vad som fungerar för oss som förbund när vi bygger för framtiden.

Slutligen vill jag bara tacka dig för ditt stöd sedan vi startade det här projektet och jag hoppas att vi ses inom en snar framtid för att diskutera och debattera vad som är bäst för svensk boxning när vi rör oss framåt tillsammans i denna boxningsfamilj.