OS-boxningen står på vänt, liksom resten av idrotten i världen och i Sverige. Nu gäller det för svensk boxning att se över och mobilisera sina styrkor och organisation inför kommande utmaningar.

Sportchef Lars Myrberg presenterar sin syn på svensk boxning idag, april 2020.

Förväntan,  tillförsikt och optimism är känslouttryck man använder med försiktighet i dessa tider. När de omedelbara konsekvenserna av coronakrisen klingat ut kan vi åter ta upp vår verksamhet inom svensk och internationell boxning. Då kan förväntningarna släppas fram, inte minst inför de kommande OS-kvalen. Till Tokyo-OS räknar vi att ha med såväl våra damer: Stephanie Thour, Agnes Alexiusson och Love Holgersson som våra herrar: Adam Chartoi och Liridon Nuha.

På sikt är målet inför framtida olympiska spel att vi ska bli en medaljvinnande nation. Detta ska vi uppnå genom lång och gedigen uppbyggnad, dels genom vår nationella tränings- och tävlingsverksamhet som ska fortsätta växa, och dels genom deltagande på viktiga turneringar inför EM och VM. För att nå dit behöver våra boxare byggas upp genom träning och tävling i internationell miljö. Som en del av detta är förhoppningen att stärka det nordiska och baltiska samarbetet genom återkommande utbyte i form av sparring, läger, träningsmatcher och landskamper.

För att nå upp till landslagsnivå krävs stor idrottslig och social prestanda. En landslagsboxare är en förebild både i sin klubb men även i den sociala miljö boxaren befinner sig i till vardags. En landslags- boxare vet att man kan besegra i princip vilken motståndare som helst med rätt typ av ”mindset” – inställning om man så vill – om inte förr, så senare. Detta kan gälla såväl inom boxningssporten som i skolan eller arbetslivet. 

Inom svensk boxning jobbar vi både gemensamt och långsiktigt och vet att slutmålet inte är enstaka matcher, t ex en Iandskamp eller boxningsgala. Men enstaka landskamper eller boxningsgalor har stor betydelse för samtliga inblandade; från boxaren till arrangören och publiken eftersom det ger viktig matchrutin och framförallt får vi möjlighet att marknadsföra svensk boxning – på hemmaplan. Vägen till toppform inför viktiga turneringar går dessutom via tränings- och tävlingsmatcher.

Genom SBFs steg 1-4-utbildningar kommer vi fortsätta att förstärka boxningskunnandet hos tränarkåren. Utbildningar kommer även att ske genom workshops och seminarier. Det är genom kunskaper från utbildningsverksamheten som våra diplomboxare växer fram. Diplomboxningen är  indirekt avgörande för vår sportsliga framtid. Man kan därför konstatera att vi står och faller med vår tränarkår. Tränarna är direkt avgörande för våra boxares framtid. Vi vill dessutom ha fler tränare till svensk boxning.

Ovanstående är några nedslag i vad som brukar benämnas ”svensk boxning”. Det finns långt mycket mer att tala och resonera kring. Det som i folkmun brukar benämnas ”Förbundet”, som jag nu är en del av, kommer i framtiden att jobba för fortsatt ökad  gemenskap, samhöriget och förståelse mellan förbund, klubbar, domare, tränare, boxare och andra kategorier inom boxningssporten.

Det blir ett sant nöje att under kommande period få jobba parallellt med min f d juniorlandslagstränare från 80-talet, t f sportchef Lennart Bernström. Lennarts internationella rutin och historiska perspektiv är en stor källa till kunskap för mig och för svensk boxning. Jag vet att vi kommer ha många, givande diskussioner under resans gång, mot framtida olympiska spel.

Boxningshälsningar

//Lars Myrberg,

Sportchef

Mail: Lars.Myrberg@swebox.se