Några ord från avgående Sportchef Lars Myrberg

Det är tidstypiskt att 2021 inleda en text med Covid-19 och den handbromsande inverkan det inneburit när jag sammanfattar detta år som Sportchef. Men mer än det vill jag framhålla de positiva möten, den fina gemenskap och det engagemang jag mött från Sveriges ledare och boxare under året som gått. När jag började min tjänst som Sportchef i april 2020, lades framför mig ett digert ej färdigställt arbete i form av Kravanalysen som var påbörjat av Sportkommittén. Efter diskussioner och idogt arbete färdigställde vi gemensamt detta styrdokument. Här framgår vad som krävs för att lyckas som boxare på internationell nivå. SBF:s SOK-kontakt Henrik Forsberg har varit en mycket god samtalspartner under resans gång gällande både Kravanalys och kring ledarskap generellt, liksom ledarskaps-coachen Po Lindvall, inte minst i arbetet med att utveckla landslagscoachernas ledarskap.

 

Läger, landskamp och steg 1 kurs

Under lägren på Bosön och i Kumla hade jag det stora nöjet att möta våra landslagsboxare, liksom i landskampen mot Danmark i september (Seger med 5-3). Det är i mötet med boxarna som vi boxningsledare får ny energi. Boxarna är kärnan i vår verksamhet. För att få fram boxare behövs dock tränare, och steg 1-kursen i Köping blev givande, dels för att det som alltid var ett gott samarbete med BK Köping och Scheele Hotel, men framförallt för det kunskapsutbyte som uppstod i båda riktningar mellan mig och kursdeltagarna. Det visade sig att arbetet med uppdateringen av steg-utbildningarna, där praktiska moment premieras i högre grad än tidigare, föll väl ut.  Det engagemang som våra nya tränare visade upp betyder allt för svensk boxnings framtid.

 

KravanaIys-läger

I Boden väntade ett stort gäng boxare med tränare/ledare på mig och vår klippa från SBF-kansliet, Patrik Bengtsson. På dag två i Boden, en vintrig oktober-morgon med närapå 10 minusgrader och vacker blå himmel, hängde samtliga boxare med i ett tufft löppass som efterföljdes av flera teknikpass inomhus och samtal kring vad som krävs för att bli en framgångsrik boxare. Kort sagt sammanfattades Kravanalysen denna helg genom både muntlig och praktisk övning i gott samarbete med arrangören I19 IF.

 

SM i Gävle och framtiden

I Gävle utspelade sig ett annorlunda senior-SM utan publik. Våra boxare brann för att fightas, här o var lyste ringrosten igenom, men samtliga gjorde sitt bästa utifrån sina kunskaper och bakgrund. Med den fighting spirit som visades konstaterade jag att våra boxare har psyke och inställning för att utvecklas till konkurrenskraftiga boxare på internationell nivå. Nu återstår för landslagets ledning att fortsätta i rätt riktning. Min idé och plan kring ett nytt upplägg och en ny organisation för våra boxare i landslaget har gått ut på ökad kompetensutveckling för tränarna i landslaget, samt ett ökat metodiskt arbete kring dokumentation och uppföljning av boxarnas resultat på läger och tävlingar. Denna idé har tyvärr inte fått det gehör som behövs, på flera nivåer. Därför har jag bestämt att inte jobba vidare med uppdraget som Sportchef. Vad jag kommer att göra i framtiden är ännu inte fastställt. Först av allt ska jag unna mig att reflektera ytterligare, för att se om det finns lärdomar som kan tillföras från denna tid, till mina efterföljare i landslagsledningen – och till den gemenskap inom svensk boxning som vi alla  är en del av.

 

Med vänliga boxningshälsningar

//Lars Myrberg