I nedanstående nyhet kan ni läsa det månadsbrev om verksamheten på sportsidan som vår Sport- och utvecklingsansvarige, Petri Eriksson, sammanställt.

Hej Boxningssverige,

Som Sport- och utvecklingsansvarig inom SBF så kommer jag månadsvis att skicka ut ett brev, via hemsidan, med kontinuerlig information om de senaste händelserna i vår landslagsverksamhet samt kommande landslagsaktiviteter. Nedan finner ni månadsbrevet för April 2018.

Utökat samarbete med RF och SOK

Vi har under mars månad utökat vårt samarbete med RF för att hjälpa till att utveckla vår landslagsverksamhet. Som början på samarbetet har vi haft ett startmöte med Liselotte Olsson för att se vilka stöd SBF kan söka för att bygga upp svensk boxning samt exempelvis stöd för olika tester för landslag. SBF har som en del i detta stöd fått beviljat Juan Alonso som stödperson på RF. Juan ska hjälpa SBF att utveckla landslagsverksamheten och bland annat förnya och uppdatera vår kravanalys.

Samtidigt har SBF påbörjat ett samarbete med SOK och har haft möte med Henrik Forsberg för att få info hur SOK och SBF kan samarbeta på ett utökat sätt. SBF har även från SOK fått en stödperson, Rikard Nilsson, för att hjälpa till med att utveckla och uppdatera vår kravanalys som numera kallas för prestationsanalys.

Kravanalysen innehåller dels information om boxningen som idrott, dess historia, vilka karaktärsdrag och regelverk som styr själva idrotten. Den innehåller också jämförelser med världstoppen eller presterande nationer samt fysiska och mentala kvaliteter som krävs för att bli en riktigt bra elitboxare.

Utöver det har Adjmal Omarzada, Head Coach för herr och t.f. Head Coach för dam, deltagit i  en tvådagars coachträff infor Tokyo 2020 tillsammans med SOK.

Kartläggning av nationella boxare

Som ytterligare ett led i att börja utveckla vår landslagsverksamhet har vi påbörjat en kartläggning av svenska boxare. Huvudsyftet med kartläggningen är att samla in information om de (landslags)aktuella boxarnas status, träningsplanering och dokumentation av deras träning. Kartläggningen är tänkt att fungera som ett underlag för att skaffa en bild av hur boxare i Sverige tränar och hur de arbetar tillsammans med sina tränare. Efter det blir det enklare att lägga upp en plan för hur vi ska utveckla träningsplaner och höja kompetensen bland individer men också för grupper av boxare.

SBF:s samarbete med SOK och RF betyder att även dom är intresserade av att tillsammans med SBF vara med och kartlägga kunskapen och höja kompetensen kring träning och träningsplanering.

Det betyder att det är extra viktigt att ni svarar på våra förfrågningar kring detta, oavsett vilken typ av träningsplanering ni använder/inte använder.

Det har inkommit en del svar men det saknas fortfarande en del. Sista svarsdatum var den 18-22/4 och vi önskar att de som ännu inte har svarat ska göra det. Därför förlänger vi svarstiden till den 7/5 2018

Tränarmöten

Vi håller på att titta på att hitta passande datum för att kunna ha tränarmöte med bland annat SBI. Det har varit svårt att hitta datum som skulle fungera p.g.a. andra aktiviteter. En önskan från vår sida är att det från tränarnas sida gärna får förberedas frågor som skickas in till SBF innan dessa möten så att vi kan ge så bra svar som möjligt på era frågor.

Aktiviteter under april

Mästerskap

I slutet av mars hade vi NM i Oslo. Mästerskapet slutade med 4 guld och 4 silver till den svenska truppen. Detta är ett bra resultat om vi tänker på att vi hade 13 boxare som representerade Sverige på NM.

Följande boxare tog guld i NM:

Helena Envall – senior dam 57 kg

Love Holgersson – senior dam 75 kg

Adolphe Sylva – senior herr 69 kg

Taher Ibrahimzad – junior herr 75 kg

 

Följande boxare tog silver i NM:

Mia Bromander – senior dam 54 kg

Ali Yusefi – senior herr 60 kg

Erik Mendoza – senior herr 75 kg

Liridon Nuha – senior herr 81 kg


I månadsskiftet mars/april hade vi U22EM i Rumänien.

Truppen bestod av: Katrin Norén 54 kg, Emil Harrysson 64 kg, Adam Chartoi 75 kg.

Huvudansvarig: Viktor Shynul

Ledare: Daniel Nash

Vi skickar ett stort grattis till Katrin Norén som tog brons i 54 kg.

Under mitten av april gick EUBC Youth Men’s and Women’s European Boxing Championships i Italien.

Sverige representerades av Hampus Broman i 60kg. Ledare: Mikael Broman.


 

Läger

Mellan den 8/4-15/4 ordnades ett träningsläger i Tyskland tillsammans med tyska damjuniorer och seniorer. Den svenska truppen till lägret bestod av Lise Sandebjer 51 kg, Sara Svensson 54 kg, Katrin Norén 54 kg och Helena Envall 57 kg. Ledare var Carlos Bermudez samt Sport- och Utvecklingsansvarig Petri Eriksson.

Det var ett mycket uppskattat läger och samarbetet med Tyskland fortsätter med ett sparringsläger den 25/4-5/5 som förberedelse för EM för seniorer dam. Till detta läger är också andra europeiska nationer som Frankrike och Finland inbjudna. Truppen till sparringslägret består av Lise Sandebjer 51 kg, Sara Svensson 54 kg och Helena Envall 57 kg. Ledare är Sport- och Utvecklingsansvarig Petri Eriksson samt Head Coach Adjmal Omarzada (deltar mellan 1/5-5/5).

Under maj månad och i början på juni kommer det anordnas två träningsläger för ungdom och juniorer i Sverige.

Den 19-20 maj kommer träningsläger hållas i Skene för ungdom och junior damer.

Den 1-3 juni kommer träningsläger hållas i Tidaholm för ungdom och junior herrar.

Kallelse till dessa läger kommer inom kort.

Med vänliga hälsningar

Petri Eriksson

Sport- och Utvecklingsansvarig

Svenska Boxningsförbundet