I november arrangeras ett sparringläger på Bosön där boxare har chansen att möta varandra under matchlika former. Lägret är riktat mot dam- och herrseniorer.

I november, närmare bestämt den 8/11-10/11 tänkte vi arrangera ett sparringläger på Bosön. Detta gäller både dam- och herrseniorer. Jag kommer att kalla de boxare som har deltagit på VM samt några till på SBF:s bekostnad.
Sedan är det fritt för alla att komma till Bosön och visa att de är bättre än de boxare som nyligen boxat på VM. Deltagare som inte är kallade av SBF står för kostnader för resa, boende etc. själva.

Vi kommer att ha ringdomare och läkare på plats. Det blir minst två st. sparringar. Vi kommer att återkomma med närmare information om detta. Ni kan redan idag anmäla ert intresse för att vilja komma till Bosön i november. Anmälan gör ni till Lennart Bernström på lennart.bernstrom@swebox.se

Ange Namn, viktklass, erfarenhetsklass och förening i mailet till Lennart.

Vi vill också informera om att kostnader för resa och boende på Bosön står boxaren/boxarens förening för själv.