SBF:s diplomkommitté har sedan tidigare bjudit in boxare födda 2007- 2011 samt tränare och klubbar som primärt inte har så stor erfarenhet av diplomboxning sedan tidigare till läger i Morgongåva under sommaren.

Nu hälsar diplomkommittén att även boxare i samma ålderskategori samt tränare och klubbar med större erfarenhet av diplomboxning också kan delta på detta läger enligt det som står här nedanför. Kontakta Kermith Fredriksson för mer information.

Genom lägren vill vi öka antalet aktiva på bredden samt stimulera ledare, klubbar och distrikt genom att utbyta kunskaper under 3 dagar.

Utöver boxningsträning/-metodik, från grunden, ges information om vår blockutbildning samt den positiva inverkan man kan förvänta hos aktiva så väl som verksamheten. Blocken innehåller t.ex. mental träning, nutrition, regelkunskap, styrka och rörlighet. Vi analyserar tillsammans diplomboxning kontra olympisk boxning. Fokus ligger på att utveckla våra starka sidor samt var vi kan bli ännu starkare. Analys av andra idrotter i Sverige, diplomboxning kontra internationell U15-boxning (Schoolboys/-girls) och hur andra länder arbetar för att nå långsiktiga resultat för bredd och topp.

Plats: Morgongåva

Arrangör: SBFs Diplomkommitté

Datum: 17/7-19/7, 21/7-23/7, 24/7-26/7 samt 28/7-30/7

Samling aktuella datum kl. 12.00. Avslutning aktuella datum kl 15.00.

Logi: Morgongåva BK träningshall, egen luftmadrass o sovsäck.

Mat och andra utgifter betalas med återstartsstöd via diplomkommittén.

Ledare: Kermith Fredriksson, Johan Hedengran och Amir Smesem

Sista anmälningsdatum 7/7. Därefter ges klubbar som redan nu har diplomverksamhet möjlighet att deltaga. De kontaktar då Kermith Fredriksson om det finns plats.

OBS, deltagande klubbar skall ha en vuxen person på plats under lägren!

För anmälan eller frågor kontakta Kermith Fredriksson:

Mailadress: gkmfredriksson58@hotmail.com

Telefonnummer: 076-1377849

Mvh SBF:s diplomkommitté