Onsdagen den 27 april höll SOK sitt årsmöte, samtliga 36 olympiska förbund fanns representerade när fyra ledamöter skulle väljas in i styrelsen. Boxningsförbundet företräddes av ordförande Patrick Wheeler och generalsekreterare Håkan Stigzelius.

I ordförande Stefan Lindebergs öppningsanförande talade han om samarbetet mellan RF och SOK och att det är svårt att arbeta i ett system samtidigt som man skapar det. Senaste året har ju i viss mån präglats av samarbetssvårigheterna mellan RF och SOK, och som en reaktion på detta har vår idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth låtit slussa regeringens hela elitstöd inklusive OS-satsningen via RF. Stefan Lindeberg talade om att SOK-styrelsen nu vill lämna dammet bakom sig och blicka framåt, att regeringens direktiv om fördelning har accepterats och att kartan för spelplanen därmed är lagd.

Inför valen av styrelseledamöter hade ett större antal nomineringar inkommit, bl.a. hade Svenska Boxningsförbundet tillsammans med Fäktförbundet nominerat Björn Rosengren för omval. Valberedningens förslag bestod dock endast av nyval, beredningens ordförande Helena Lingham förklarade att deras förslag skulle innebära förnyelse och större öppenhet vad gäller kommunikation. Helena Lingham framförde också att många olympiska förbund (OSF) menat att sittande styrelse gjort en serie misstag och skulle även ha varit bidragande till att förlänga den påstådda konflikten med RF, skidskytteförbundets ordförande Björn Eriksson m.fl. kunde dock konstatera att valberedningen haft svårt att precisera i vad styrelsen skulle ha brustit vad gäller arbetet under det gångna året. I sitt anförande hade Helena Lingham för övrigt medgivit att beredningens egen kommunikation med de olympiska förbunden i allmänhet, och ledamöter tillgängliga för omval i synnerhet, hade varit bristfällig, och bad om ursäkt för detta.

Valberedningen hade föreslagit Maria Damgren Nilsson (Triathlon), Hans von Utman (Basket), Jonas Bergqvist (Ishockey), och Jerker Löfgren (Skidförbundet).

Under mötet nominerades även Björn Rosengren (Boxning och vice ordf. SOK), Carin Nilsson-Green (Handboll och ledamot SOK), Lennart Pettersson (Mångkamp och ledamot SOK) Jonas Edman (Skyttesport) och Olle Dahlin (Skidskytte).

Röstutfallet blev enligt följande:
Maria Damgren Nilsson (Triathlon) 31 röster
Carin Nilsson-Green (Handboll och ledamot SOK) 22 röster
Hans von Utman (Basket) 20 röster
Jerker Löfgren (Skidor) 19 röster
Björn Rosengren (Boxning och vice ordf. SOK) 16 röster
Lennart Pettersson (Mångkamp och ledamot SOK) 15 röster
Jonas Bergqvist (Ishockey) 15 röster
Jonas Edman (Skyttesport) 4
Olle Dahlin (Skidskytte) 2

Boxningsförbundets kandidat Björn Rosengren kom därmed att tappa den fjärde och sista ledamotsplatsen till Jerker Löfgren (Sv Skidförbundet) som bl.a. varit vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen 2007-2009.

Under årsmötet gick även ett kombinerat motionsyrkande (Gymnastik och Konståkning) igenom som syftade till att stärka idrotters garantier att få medverka under OS om den egna idrottens kvalgränser uppnåtts. Tidigare har det varit möjligt för SOK att neka OS-platser för utövare trots att kvalgränsen uppnåtts, likt i exemplet med gymnasten Veronica Wagner inför OS i Beijing 2008. Genom klokt och konstruktivt årsmötesagerande kombinerades de två förbundens motioner till ett yrkande, som SOK:s styrelse valde att acceptera, och då det var märkbart att det samlade mötet stod bakom motionsyrkandet var egentlig omröstning inte helt nödvändig. Stämningen var god.

/Håkan Stigzelius, generalsekreterare