Ansökan om LOK-stöd för aktiviteter genomförda under hösten, 1 juli – 31 december 2012, ska vara RF tillhanda senast den 15 februari 2013.

Så här söker du LOK-stöd

 

// Ida Kvist, Idrottslyfts- & IdrottOnlinekoordinator
ida@swebox.se