SM genomförs i Köping den 5-8/12 2019.

På SBF:s styrelsemöte den 28/8 beslutades att utse Boxningsklubben Köping till medarrangör av ungdom-, junior- och senior-SM 2019.

SM-tävlingarna kommer att genomföras under fyra dagar, den 5-8/12 2019, i Ullvihallen i Köping.

SM arrangeras, som förra året, i samtliga kategorier vid samma tillfälle och anmälan kommer att öppnas i början på oktober.

Mer information om SM-tävlingarna kommer inom kort.

Vägledande för styrelsens beslut har varit att medge alternering av den geografiska placeringen av evenemanget. SM år 2020 kommer åter att arrangeras i Stockholm.

Tidpunkten för SM 2020 är ännu icke beslutad.