Möjligheten att ansöka om SM 2019 är nu öppen. Mer information hittar ni i artikeln nedan.

Svenska Boxningsförbundets styrelse fattade vid sitt senaste möte beslut om att SM år 2019 skall genomföras under tiden 5-8 december.

Samtliga kategorier inbegrips åter i mästerskapen dvs såväl ungdom som junior och senior (dam och herr).

Förbundets medlemsföreningar och distrikt ges nu möjlighet att inkomma med ansökan som medarrangör till Svenska Boxningsförbundet.

Ansökan skall vara Svenska Boxningsförbundet tillhanda senast per den 30/4-2019 genom mejl till: patrik@swebox.se. Bilagt återfinns det ramavtal som gäller vid samarrangemanget.

Ramavtal för arrangemang av mästerskap

Styrelsen har också fattat beslut om att återgå till den tidigare gällande modellen år 2020 vilket innebär att kategorierna då åter skiljs åt. Senior-SM 2020

genomförs under våren  emedan ungdoms-och junior mästerskapen genomförs under december månad år 2020.