Då flera viktklasser redan har fler än åtta anmälda boxare till SM i Karlstad 19-21 april och det snart behövs beslutas om Wild Card-platser, flyttas nu sista anmälningsdatum fram till 1 april.

Vg se till att era boxare anmäls i god tid i TA-systemet så kan Sportkommittén och Rikstränaren besluta om Wild Card platser i de viktklasser där det finns fler än åtta anmälda boxare. Genom att tidigarelägga Wild Card beslutet slipper boxarna vänta in i det sista på besked om deltagande alternativt få möjlighet att byta viktklass.

 

/Santiago Nieva, Rikstränare