BK Dacke och Tranås BTS har inlett ett samarbete och har nu tränat sex gånger tillsammans samt tävlat två gånger under gemensam ledning vilket har lyft de båda klubbarna betydligt. Drivkraften i Tranås BTS är Simen Kristiansen.

I toppbilden ses Simen Kristiansen och Mathilda Olofsson i ringhörnan under Haninges tävling den 25 februari 2012. Fotograf var Philip Kristiansen.

Simen Kristiansen är född på 60-talet och är på gång med ytterligare ett världsrekord i fysisk och mental förmåga. Initialt ska han genomföra en Marathon i max lutning (15 grader) på löpband. Detta gör han som en förberedelse inför det kommande världsrekordsförsöket som ska genomföras i juni 2012. Då ska han slå gällande rekord i antal kilometer på löpband under 30 dagar. Detta innebär att han ska springa drygt 70 km per dag under 30 dagar, dvs knappt 2 Marathon per dag. Den som har sprunget 1 Marathon anser nog detta vara omöjligt, i varje fall gör jag det. Simen Kristiansen har dock 18 000 bokförda mil i benen sedan han var 13 år. Därav ett antal spektakulära ultralopp såsom sträckorna Bergen-Oslo och Kiruna-Malmö.

Simen Kristiansen innehar redan 3 världsrekord. De går i boxningens tecken och är följande:

Punch-bag, 50.000 punches

(http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=466)

Detta uppnåddes på 3 timmar och 53 minuter med max slagstyrka. Med andra ord ca 3,6 slag per sekund.

Punch bag marathon

Detta rekord innebar att slå minst ett slag per sekund under 38 timmar. Rekordet återfinnes endast i bokform, ej på nätet.

Longest boxing sparring session

(http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=514).

För detta rekord sparrade Simen Kristansen 220 ronder med fullkontakt.