Från och med 1 januari 2012 har domaransvarig i distrikten behörighet att signera domarböcker.

/Susanne Kärrlander