Här återfinns resultaten efter den sista omgången (omgång 8) av Stockholm- Gotlands Diplomserie samt sammanställning.