I fredags, den 26 april 2012, dömdes den yngling som stått åtalad för knivmord på en 84-årig Sundsvallsbo i november till fem års fängelse för dråp. Kopplingen till idrott går inte att blunda för.

Åklagaren hade yrkat på mord men tingsrätten gick på advokatens linje och dömer 19-åringen för dråp. Efter bl.a. modiga vittnesmål från före detta boxare har det styrkts att sexuella övergrepp skulle ha med motivbilden att göra. Alla idrottsförbund, däribland Svenska Boxningsförbundet, ska vara tacksamma för alla de som vågar stå upp och säga vad som har hänt. Mer om dråpdomen kan nås via bl.a. SVT Mittnytt.

Under årsmötet 2011 antogs en proposition om att RF:s policy mot sexuella övergrepp ska vara vägledande för SBF:s medlemsföreningar. Ägna gärna detta dokument en stund av din tid.

Ett möte med distriktsledning och utvalda berörda klubbar i mellannorrland har bokats in till fredagen den 18 maj, expertis från externt håll kommer att medverka under mötet. Sannolikt kommer efterdiskussioner att hållas under den utvecklingskonferens i Sundsvall som sedan länge har varit inbokad den 19-20 maj. Om vi ska ha en stabil återväxt inom SBF måste miljön vi verkar inom vara trygg. Vi ska ha trygga möten och behandla varandra lika, oavsett bakgrund eller vem man är.

Under SISU-stämman i Uppsala den 30 maj 2011 var SBF uppe i talarstolen och tillstyrkte Budo- och Kampsportsförbundets yrkande ”att förbundsstyrelsen upprättar en likabehandlingsplan för hela SISU Idrottsutbildarnas verksamhet”. (Se sid. 6 och 7 i stämmoprotokoll.) SB&K är en drivande förebild som SBF:s likabehandlingskommitté nu har valt att inleda ett samarbete med. Läs mer om satsningen genom att klicka här!

Se även SGBF:s hemsida för bra initiativ från förbundsledamot Susanne Kärrlander.