Vid genomgång av deltagarlistan inför SM kommande veckohelg kan vi konstatera att i viktklass 60 kg är det nio boxare anmälda och i 69 kg är det 10 st boxare anmälda.

Vid genomgång av deltagarlistan inför SM kommande veckohelg kan vi konstatera att i viktklass 60 kg är det nio boxare anmälda och i 69 kg är det 10 st boxare anmälda.

Eftersom vi kan ta emot max åtta boxare i varje klass så måste vi i dessa två viktklasser utse reserver.

Vi har gått igenom dessa viktklasser och kommit fram till följande beslut

I 60 kg blir Sebastian Rodriguez, från Helsingborgs BK reserv. Han blir det genom att han har minst antal boxningsmatcher av de anmälda boxarna i klassen. Han har dock många kickboxningsmatcher, men vi vill prioritera de som tävlar i boxningsmatcher, därför blir Rodriguez reserv. Kan även här tillägga att det idag finns en plats ledig i 64 kg. Hampus Broman från BS Tor kommer ej till start p.g.a skada.

I 69 kg har vi beslutat att på reservplats ett hamnar Markus Löfberg, KFUM Fight Zone och på reservplats två Pritam Ahmed från Botkyrka BK.

Beslutet är tagit på följande grundval; Markus har tävlat en hel del, men hans resultat, vad vi kan se, har varit av den art att han i dagsläget inte tar bort någon av de boxare som vi nu rankar före honom.

Ahmed har inte tävlat sedan 2010 och därför hamnar han på reservplats nummer två.

Vi vill dock betona att möjligheter finns för Er boxare som nu hamnar på reservplats att beredas plats på SM.  Kan bli bortfall p.g.a sjukdomar eller byte av viktklass. Vill därför uppmana alla klubbledare att meddela i god tid, om Era boxare ej kommer till start, eller byter viktklass.

Lennart Bernström, Head Coach, Herrsenior o Damsenior SBF

Lars Myrberg, Sportchef SBF