Medicinska kommittén presenterar tämligen utförligt sin verksamhet samt syften och mål på sin kommittésida.

Klicka här för att ta del av deras information.