Här hittar ni scheman för lägret i Borås 14-15 december. Scheman är både för boxare och ledare.

Program SBF:s damsatsning i Borås 14-15 december 2019.

Programmet ser i stort sett likadant ut för boxare och ledare. Där det står ledardiskussion och är understruket så kommer ledarna att samlas i en lokal i hallen och utbyta erfarenheter och diskutera frågor. Övriga tider kan ledarna delta i träningspassen och föreläsningarna.

Lördag

9:00 Inledning och presentation – B-hallen i Borås Idrottshall

9:30-10:30 Skolboxning under ledning av Lennart Bernström – B-hallen i Borås Idrottshall

10.30 – 11.30 Utmaningar för damboxningen i Sverige – ledardiskussion i lokal i Boråshallen

11:00 – 12:00 Föreläsning Lennart Bernström och Lina Skoghagen

12:00 – 13:30 Lunch – äts i hallen

13.30 – 14.15 Föreningsmiljö – ledardiskussion

14:00 – 15:30 Boxningspass under ledning av Lina Skoghagen – B-hallen i Borås Idrottshall

16:00 – 17:00 Diskussionspass – både boxare och ledare

17:30 – 18:30 Aktivitet

17.30 – 18.30 Rekrytering och arbetet för att behålla boxare- ledardiskussion

19:00 Middag

Söndag

9:00-10:00 Boxningspass med Lina Skoghagen och Lennart Bernström – B-hallen i Borås Idrottshall

10:00-11:00 Frågepanel med Agnes Alexiusson och Stephanie Thour under ledning av PAX Sjöholm

10.00 – 10.45 Trygg idrott – hur arbetar vi för att skapa en trygg miljö för våra aktiva – ledardiskussion

11.00-11.45 Uppföljning av gårdagens gruppdiskussioner – boxare och ledare

11:45 – 13:00 Lunch – äts i hallen

13:30 – 14:30 Boxningspass med Lina Skoghagen och Lennart Bernström – B-hallen i Borås Idrottshall

14:30-15:00 Avslut och utvärdering

Med förhoppningar om ett bra och trevligt läger!