Trots att bara drygt hälften av de 52 anmälda deltog i tränarseminariet den 21 juli, i samband med SBF:s sommarläger på Bosön, blev det mycket lyckat. Sex föreläsare berättade om det nya poängsystemet, om fysiologi, om mental träning, om doping, om kubansk boxning och om näringslära.

SOK:s sakkunnige i idrottsnutrition Petra Lundström pratade, bland annat, om vad som händer med prestationsförmågan när kroppen utsätts för hård bantning. Hon var mycket ifrågasättande till att män och kvinnor i viktrelaterade idrotter, som boxning, ibland gör för långt i sina ambitioner att tävla i en lägre viktklass.

Även om Petra Lundström hade svårt att komma Överens med datorn när hon ville visa exempel från YouTube lyckades hon få en viss förståelse från en publik som kan inse att där finns ett problem med att hitta balansen mellan att hålla vikten och att prestera på topp. Hennes avskräckande exempel handlade dock om brottare.

En viktig poäng i hennes föreläsning var också att det Är viktigt att veta vad den som anser sig kunna ge råd om kost verkligen kan. Bland alla dessa experter finns allt ifrån korttrådigare med några veckors internutbildning i något livsmedelsföretag till riktiga nutritionister med mångårig universitetsutbildning. För att bli erkänd som nutritionist krävs ofta att man läst många olika Ämnen i anslutning till hur människokroppen fungerar eftersom näringsläran Är vad man kallar för ett tvärvetenskapligt Ämne.

AIBA-domare Stefan Nordin berättade om det nya systemet för poängberäkning. Detta har gjorts om på ett sätt som ska ge en aggressivare och mer varierad boxning. Borta Är nu de direktregistrerade poängen som delades ut varje gång tre av fem poängdomare markerade för träff inom en sekund. Borta Är också de enskilda poängdomarnas anonymitet inför publiken.
Enligt AIBA:s nya regler som gäller från och med den 24 mars i Är skall poängställningen beräknas efter varje rond efter de tre, av fem, poängdomare som Är mest samstämmiga i hur många träffar de markerat för båda boxarna. Genomsnittet av det antal träffar som de närmast samstämmiga domarna markerat blir boxarens poäng.

Den aktuella poängställningen anges på en resultattavla efter varje rond. Då visas Även det antal träffar som varje enskild domare dittills markerat. Varningar som Även fortsättningsvis ska ge två poäng till den varnade boxarens motståndare anges direkt på anslagstavlan.

Stefan Nordin berättade också att en del av det nya Är också att ringdomarna nu ska vara att betydligt hårdare i sin bedömning och konsekvent ge varningar för passivitet.

Tommy Moberg från Göteborgs Universitet hade mycket att berätta om narkotika och dopingpreparats inverkan på människor.

Anabola steroider kan inte bara göra en människan ilsken och vÃ¥ldsam utan ocksÃ¥ fÃ¥ henne till att bli euforisk i sin egen aggressivitet och till att njuta av att utöva vÃ¥ld. Vi fick ocksÃ¥ veta att dÃ¥ligt ölsinne som kan sättas i samband med dopinganvändning inte bara kommer av kombinerat intag av anabola och sprit. Att bli aggressiv av alkohol har visat sig vara en bestÃ¥ende förändring i ölsinnet som den som en gÃ¥ng använt anabola steroider tycks fÃ¥ leva med i resten av sitt liv.

Förbundstränare Majid Jelili berättade om Landslagets resa med träning och tävling på Kuba.
Förutom att han var nöjd med boxarnas träning och insatser under Cordova Cardin turneringen i Havanna berättade han om hur Kuba utbildar sina boxare.

Med ungefär 2.400 tränare, i slitna lokaler, med vad vi skulle kalla provisorisk utrustning tränas ca 100.000 kubaner i boxning.
En träning som Jelili betecknade som mycket strukturerad med klart formulerade mål som skall uppnås, steg för steg, i utvecklingen av boxarna som ofta börjar lära sig boxas i tioårsåldern.
Han säg inte så mycket stilren boxning men berättade att alla, Även mycket unga, kubanska boxare kan slå serier på fem eller sex slag med bibehållen balans utan att ramla framåt.

Majid Jelili deltog också, tillsammans med Santiago Nieva i ett tränaseminarium. Han sammanfattade sina intryck med att där finns en del att lära av Kuba men att inte heller där finns en färdig nyckel till stora framgångar för svensk boxning.

Master Practitioner Coach, fil.mag: Po Lindvall med ett förflutet som, bland annat, boxningstränare, har i 25 Är forskat föreläst och skrivit om att vara coach i både idrott och näringsliv.
När han frågade efter ledord för viktiga egenskaper för en framgångsrik boxare handlade de flesta om mentala förmågor.

PO Lindvall fick oss, bland annat, att förstå att det inte räcker med att bara tänka positiv för att bli en vinnare. De positiva tankarna ska också vara konstruktiva.  Att var Övertygad om att man ska vinna räcker inte. Den som ska tävla måste också ha en bild som han eller hon själv tror på om hur det skall gå till.

Fysiologidoktor Mikael Mattson pratade om grundläggande fysiska förmågor som tränas i varierande mängd av olika elitidrottare. Han talade om uthållighet, rörlighet, styrka, snabbhet och koordination och kom snabbt Överens med publiken om att en boxare måste träna alla dessa förmågor för att bli riktigt bra.

Han kom dock att mest uppehålla sig vid snabbhet och det faktum att människans förmåga att röra sig i sin absolut högsta hastighet inte varar längre Än ca sju sekunder i taget. Av detta kan man alltså dra slutsatsen att renodlad arbetsträning aldrig kan göras i intervaller som Är längre Än ca 10 sek medan Återhämtningarna emellan ska räknas i minuter.

/Kermith Fredriksson och Kjell Ambertson