Under Svenska Boxningsförbundets Årsmöte den 9 oktober 2011 valdes inte mindre Än fem nya krafter in i förbundsstyrelsen.

Vid Årsmötets avslutande avtackades de personer som inte ställde upp för omval: Ingrid Niklasson (ledamot), Lennart Bernström (ledamot), Marika Holm (ledamot), Lars Westerberg (suppleant) och Leif Nilsson (suppleant).

Följande personer valdes att ersätta ovan nämnda: Ida Nordin (ledamot), Fredrik Nordqvist (ledamot), Susanne Kärrlander (ledamot), Thomas Kensert (suppleant) och Klaus Lintho (suppleant). Konstituerande möte kommer att hållas den 22-23 oktober 2011.

Inga Övriga styrelsekandidater var uppe för omröstning under Årsmötet. Tidigare revisorer omvaldes och valberedningen sattes till Erik Forss (ordförande), Shadrach Odihambo (ledamot), Marika Holm (ledamot),  Therese Gunnars (suppleant) och Micael H Gustafsson (suppleant).

Motionen från Narva bifölls, likaså¥ proposition 1 och 3. Proposition 2 (stadgerevideringen) bifölls med smärre justeringar om bl.a. 5 istället för 3 ombud i den 17 §, mer om proposition 2 kommer i uppföljande artikel här på swebox.

Under mötet deltog 22 ombud med en sammanlagd röstlängd på 51.

Medlemsavgiften beslutades få. hållas oförändrad.

 


Från vänster: Thomas Kensert, Fredrik Nordquist, Susanne Kärrlander, Åke Johansson, Anders Holmberg, Patrick Wheeler, Ida Nordin, Kermith Fredriksson och Klaus Lintho.
Foto: Håkan Stigzelius