Den 2-3 november höll AIBA sin kongress i Moskva.

Sverige representerades på plats med en delegation bestående av SBF:s vice ordförande Per-Axel Sjöholm som var voting delegate och ersatte ordförande Anders Holmberg.

Susanne Kärrlander och Patrick Wheeler från SBF:s styrelse var också på plats men hade inte rösträtt.

-Vi hade en oerhört intressant och på många sätt givande kongress ur Sveriges och Europas synvinkel! Vi i Sverige har bra kontakter och skapade även nya givande relationer med boxningsvärlden, understryker vice ordförande Per-Axel ” PAX” Sjöholm.

För första gången någonsin i AIBAs historia lyckades Europa enas om sju kandidater!
Från början hade Europa 16 kandidater, men maxantalet Europa kan få in via ordinarie val är sju kandidater.

– Vi måste i Europa lära oss att samarbeta för att ta tillvara våra Europeiska intressen! Intensiva, men givande diskussioner medförde att vi i Europa fick in sex av sju möjliga delegater i AIBAs Executive Committee!

De sex länderna som nu representerar Europa är England, Ryssland, Bulgarien, Ukraina, Turkiet och Azerbajdzjan.

Till Vice President valdes bl a Italiens Franco Falcinelli, berättar Per-Axel Sjöholm.

Självklart var det stor uppståndelse kring presidentvalet.

Från början fanns enbart en kandidat till presidentposten. Det var Gafur Rahimov som är vice president i Uzbekistan.
En dag före det kongressen startade godkändes också f d storboxaren Serik Konakbayev från Kazakstan som motkandidat efter att hans kandidatur prövats i CAS.

Tydligt hade Gafur Rahimov stort stöd i bl a Afrika och vann omröstningen med siffrorna 86-48.

Sammanlagt fanns 137 nationer på plats för att deltaga i kongressen.

Tre nationer avstod att rösta i presidentvalet.

Det är ingen hemlighet att IOC ( Internationella Olympiska Kommittén ) har varit mycket kritisk till Gafur Rahimov och AIBA när det gäller bristande ekonomisk transparens och dålig ekonomisk styrning.

Kritik har också riktats emot en dålig styrning av antidopingarbetet inom AIBA.

Frågan är nu om boxningen kommer att lyda under AIBA vid OS i Tokyo 2020.

Detta kommer IOC att ta ställning till inom en snar framtid.

Att boxning kommer att vara kvar på OS-programmet är högst troligt, men under vilken organisation är inte lika klart för ögonblicket, det var många bedömare överens om.

Som voting delegate var det långa och tuffa dagar meddelar vice ordförande Per-Axel Sjöholm.

11 timmars möte avslutade kongressen och då hade de föregående dagarna varit intensiva med möten långt framåt natten.

Men Europa lyckades i alla fall efter hårt arbete enas- och Europa står nu starkt!

Nu återstår att se vad de internationella reaktionerna blir på AIBA:s kongress.

-Vi i svenska delegationen arbetade hårt tillsammans för att stärka Sverige inom den internationella boxningsfamiljen- och det lyckades vi bra med avslutar SBF:s vice ordförande Per-Axel ”PAX” Sjöholm.