Hej,

Nedan finner ni en uppdatering av de sökbara medel som finns för damsatsningen inom SBF där bland annat maxbeloppet för resepotten har höjts samt att ett nytt område – start eller vidareutveckling av damgrupper/damboxare i föreningen

För föreningar att ansöka om:

RESEPOTT
Detta är en pott där klubbar kan söka medel för reseersättning om de behöver, för att åka på tävling med sin/sina tjejer, eller för resa för inspiration att besöka tävling för att se och inspireras. Potten kan också användas för att hämta sparring eller motstånd från andra delar av Sverige. Gäller för resor i Sverige eller i närliggande nordiska länder. Detta stöd gäller för matchboxare, inte diplomboxare. Stödet kan användas för resor och logi.

Vi höjer nu maxbeloppet att ansöka om till 10.000 kronor/förening.
Föreningar kan söka detta EN gång. Har man som förening tidigare sökt 5.000 kronor kan man nu söka 5.000 kronor till.
Stödet gäller inte för boxare som får åka med landslag, då denna kostnad oftast täcks av SBF. Stödet ska inte användas för att skicka hela lag till turneringar.
Det går också att söka ur resepotten för att ta sig till läger som anordnas av distrikten eller andra föreningar.

Ansökan ska innehålla:
– Vilken klubb som ansöker om medlen och vem som ansvarar för ansökan
– Vilken turnering/aktivitet som medlen ska täcka och ungefärliga kostnader för aktiviteten
– Plats för aktiviteten
– Hur många som deltar i aktiviteten
– Syfte med aktiviteten
– Föreningens bankuppgifter

Skall godkännas av exempelvis damgruppen eller annan av SBF utsedd person/er

Ansökan görs till patrik@swebox.se

UTBILDNINGAR:
Vi står för kostnader för resa och boende för tjejer/kvinnor som vill ta del av de ordinarie utbildningarna som SBF anordnar, startavgiften kan sökas via idrottsmedel: Detta gäller för steg 1 tränarutbildning- och vidare – Domarutbildning samt Supervisor. Stödet täcker alltså eventuella resekostnader och eventuell logi i samband med ovanstående utbildningar.
Stödet kan också sökas för andra typer av utbildningar inom ledarskap, föreningsliv eller andra idrottsrelaterade utbildningar. Tänk bara på att utbildningar anordnade av ex. RF/SISU ibland också finansieras genom RF/SISU så att dubbelfinansiering inte sker. Deltagande vid läger eller tränarcamper anordnade av SBF kan också sökas stöd för.

Eftersom det finns en brist på kvinnliga ledare och domare i Sverige så vill vi särskilt rikta en kampanj för mammor som redan finns med och stöttar sina döttrar i respektive hemmaklubbar.

Med kunskap och möjlighet till utbildning så kan vi förankra dom i föreningsliv och boxning.
Detta stöd kan sökas av föreningar med medlemskap i Svenska Boxningsförbundet.

Ansökan görs till patrik@swebox.se

Start av eller vidareutveckling av damgrupper/damboxare inom föreningen
Föreningar kan också ansöka om medel för att starta upp träningsgrupper eller vidareutveckling träningsgrupper eller för träning damboxare. I detta arbete kan man titta på många olika saker för att utveckla sin verksamhet ex. arbete på föreningsnivå med rekrytering, ledarskap, föreningens värdegrund och ledord såväl som utbildningar, tävling, läger eller kurser.
Detta stöd gäller för såväl diplomboxning, matchboxare som motionsboxning. Stödet kan sökas både för att utveckla klubbens/föreningens miljöer och arbete med värdegrund, ledarskap, utbildning och liknande men också för att arrangera läger för damboxare. Föreläsningar och inspirationsträffar och samarbeten mellan olika föreningar i frågor som gäller rekrytering av, behållande av och utveckling av damboxare inom föreningen.
Rekryteringsarbete kan bedrivas tillsammans med skolor eller annan verksamhet och man kan också exempelvis jobba med föräldrar (mammor) för att få både träning som tränare och ledare till sin förening.
Målet är att på både kort och lång sikt ta fram boxare, tränare och ledare inom idrotten som visar på den mångfald som sporten boxning består av och stötta våra kvinnliga boxare, ledare och tränare i sin roll i vår idrott.

Ansökan ska innehålla:
– Vilken klubb som ansöker om medlen och vem som ansvarar för ansökan
– Vilken/vilka aktivitet/er som medlen ska täcka och ungefärliga kostnader för aktiviteter
– Var ska aktiviteterna genomföras/tillsammans med vilka
– Hur många som deltar i aktiviteten
– Syfte med aktiviteterna
– Målet med aktiviteterna och varför just de här aktiviteterna har valts
– Föreningens bankuppgifter

Skall godkännas av exempelvis damgruppen eller annan av SBF utsedd person/er

Maxbelopp att söka är 20.000 kronor/förening.

Återrapport för start av eller vidareutveckling av damgrupper ska ske senast den 1 februari 2024. Återrapport sker på bifogat återrapporteringsdokument. Återrapporteringsdokumentet hittar ni här

Dessutom vill vi se att föreningar som ansökt om detta stöd inom ett års tid från ansökans godkännande licensierar åtminstone 1 matchboxare (som inte tidigare har haft licens) eller 1 diplomboxare som dessutom under perioden om ett år ska ha gått matcher vid åtminstone 3 tillfällen.

Ansökan görs till patrik@swebox.se

Mvh Svenska Boxningsförbundet