Förra året firade SBF 100 år som förbund och i år tilldelades SBF en fana av stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Besked kom den 5 maj till SBF:s kansli att styrelsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag fastställt vilka föreningar/organisationer i Stockholms län som har tilldelats en fana. Stiftelsen kommer i år att dela ut ca. 65 fanor.

Enligt tradition brukar Hans Majestät Konungen dela ut 10 fanor under nationaldagsfirandet den 6 juni på Skansen. Övriga fanor utdelas av landshövdingen i Stockholms län. På grund av den rådande situationen Covid-19 har det varit en osäkerhet kring hur nationaldagsfirandet kommer att se ut, och inte heller vilka 10 som skulle väljas ut, därav sändes fanan till kansliet.

Glad nationaldag önskar styrelsen och kansliet